دهستان چوپانان

دهستان چوپانان

چوپانان درخواست، برخی ازصنایع برای انتقال کارخانجات خودبه دشت چوپانان

  • 9 ماه پیش

.
خبر خوب 
اعلام قاطع و  آمادگی برخی از صنایع برای خروج از دشت یزد اردکان و  انتقال به پهنه صنعتی چوپانان

جمعی از صنایع در نامه ای به ریاست محترم جمهور اعلام آمادگی کردند که در صورت تصویب پهنه چوپانان کارخانجات خود را از دشت آلوده یزد اردکان خارج و به آن منطقه منتقل کنند این در حالیست که پهنه خرانق ساغند این امکان را برایشان ندارد.

منبع.اردکان خبر